Zorg onder druk en te veel mensen aan de kant

In Delft werken verschillende sociale partners intensief samen om meer mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden. De Werkinnovatie Prijs van Start Foundation en Cedris geeft een impuls om te starten met een nieuw initiatief: Zorghub. Het winnen van deze prijs kan het initiatief een vliegende start geven. Met Zorghub willen we verschillende maatschappelijke uitdagingen met elkaar verbinden. We zetten de doelgroep langdurig bijstandsgerechtigden centraal en creëren nieuwe banen voor hen. Dit zijn banen waarin zij ondersteunende taken in de zorg te verrichten via een zorgabonnement dat wordt afgesloten door zorgorganisaties of (op termijn) particulieren.

In de groep langdurig bijstandsgerechtigden zijn vrouwen en 55-plussers oververtegenwoordigd. Veel van hen zijn actief als vrijwilliger of mantelzorger. Zij zouden graag betaald willen werken in de zorg, maar komen in een reguliere baan niet aan het werk. Tegelijkertijd zien we dat de zorg in Delft onder druk staat. Zorgprofessionals ervaren een hoge werkdruk en het is lastig om goed nieuw personeel te werven. Ook vrijwilligers zijn niet altijd makkelijk te vinden. Door de vergrijzende bevolking zal er de komende jaren een grote toename zijn in de zorgbehoefte. Daarnaast zien we ook een zeer hoog percentage eenzaamheid in Delft. 49% van alle inwoners in Delft is eenzaam, waarvan 11% procent zeer of ernstig eenzaam. Dit is een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde van 43%.

Monique, zorgmedewerker

Even voorstellen: ik ben Monique en ik ben 55 jaar. Na mijn scheiding ben ik gaan werken bij een bank als baliemedewerkster. Klanten te woord staan, kijken of ik ze kon helpen en anders doorverwijzen. Hartstikke leuk werk. Maar ja, toen kwam de financiële crisis en ging ons kantoor dicht. Ik was toen al halverwege de veertig. Heel veel gesolliciteerd, maar het ging overal slecht, dus ik kwam niet meer aan de bak. Ik moest noodgedwongen in de bijstand. Je wordt, na zo vaak afgewezen te zijn, ook een beetje bang om te solliciteren. Om de tijd te doden ben ik als vrijwilliger aan de slag gegaan in een verzorgingshuis. Toen ik werd benaderd voor een baan bij ZorgHub was ik meteen enthousiast. Ik kan binnenkort, zonder dat ik een zorgdiploma heb, weer aan de slag!

Zorghub: zorgabonnementen voor ondersteunende taken

Zorghub biedt zorgabonnementen aan voor ondersteunende taken zoals (klus)hulp in huis of tuin, ondersteuning bij technologie, vervoer van en naar (zorg)afspraken en gezelschapsactiviteiten zoals wandelen.
In eerste instantie zullen deze abonnementen worden afgenomen door onze eerste pilot klant: Pieter van Foreest. Een ouderenzorgorganisatie die gedurende het eerste jaar voor twintig medewerkers een plek wil bieden. Hierdoor kunnen we experimenteren en een goed concept neerzetten. Het jaar daarna kunnen we opschalen naar meer zorgorganisaties en bijvoorbeeld woningbouwcorporaties. Na twee jaar kunnen we dan plek bieden aan vijftig nieuwe medewerkers. We verwachten dat we de particuliere markt na twee jaar kunnen benaderen, als ZorgHub een proven concept is. De abonnementen voor particulieren zullen via een app worden aangeboden. In de app kunnen particulieren diensten boeken, zien hoeveel uren ze nog tegoed hebben en hun abonnement upgraden.

Medewerkers klaarstomen
De nieuwe medewerkers voor Zorghub worden geselecteerd door de consulenten van Werkse! en de sociale partners waar onze potentiële nieuwe medewerkers bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen. Alle nieuwe medewerkers starten met een kort opleidingstraject van vier weken tot ondersteunend medewerker in de zorg. Ze worden hierbij intensief begeleid door een jobcoach. Tijdens hun betaalde baan wordt het opleidingstraject voorgezet met o.a. training op vakvaardigheden en intervisie op maat.

Anna, zorgvrager

Mijn naam is Anna, ik ben 84 jaar oud. Ik heb een groot gezin gehad en toen mijn kinderen allemaal waren uitgevlogen, zijn mijn man en ik verhuisd naar een kleinere, heel fijne woning. Ik ben nu alleen, maar in de gelukkige omstandigheid dat ik daar nog steeds kan wonen. Veel dingen kan ik nog zelf: mijn potje koken, beetje afstoffen, lichte boodschapjes halen. Maar stofzuigen, goed schoonmaken en de was doen gaat niet meer. En het is ook niet altijd even gezellig in mijn eentje. Mijn kinderen zijn erg druk en ik heb niet zo heel veel vrienden meer over. Gelukkig krijg ik nu twee keer per week hulp van iemand van ZorgHub. Echt een lieverd, die me geweldig helpt en er ook de tijd voor neemt om gezellig koffie met me te drinken en over ditjes en datjes te kletsen. Met de app houd ik contact met ZorgHub. Dat vinden mijn kinderen héél modern van me, haha!

Duurzaam uit de uitkering
Na de basisopleiding starten de medewerkers in een betaalde baan van minimaal 16 uur per week, in dienst bij Werkse!. Het doel is dat de uren naar de wensen en mogelijkheden van de medewerkers worden opgebouwd, zodat zij daadwerkelijk duurzaam uit de uitkering komen. Zolang medewerkers nog niet genoeg uren werken om uit de uitkering te komen, zal dit via het systeem Surplus worden verrekend om te voorkomen dat medewerkers financieel gedoe ervaren. De nieuwe medewerkers zullen worden betaald volgens de cao Zorg.

Impactanalyse
Met de betrokken stakeholders wordt een plan van aanpak voor monitoring opgesteld. Het doel van monitoring is inzicht krijgen in de haalbaarheid en schaalbaarheid van Zorghub (procesanalyse) en beeld op het doelbereik van Zorghub (impactanalyse). De impactanalyse biedt inzicht op de geformuleerde publieke waarde en wordt gemeten op drie niveaus: 1. Besparing zorgkosten voor kandidaten die aan het werk zijn gegaan. 2 besparing uitkeringsgelden. 3 Beleving medewerkers en cliënten op eenzaamheid.

Alex, contractmanager

Ik ben Alex, 38 jaar. Ik werk als contractmanager bij een grote zorgorganisatie met vestigingen in en om Delft. In mijn vrije tijd doe ik aan wielrennen en fotograferen. Eens per kwartaal overleg ik met iemand van ZorgHub over de lopende contracten. Daarbij gaat het natuurlijk over de tarieven van de diensten die wij afnemen, maar zéker ook over de kwaliteit van die diensten. Mijn oma woont sinds een tijdje in een zorghuis en ik zie hoe de goede zorg die zij daar krijgt haar fit en bij de pinken houdt. Door de inzet van ZorgHub kunnen bovendien op andere trajecten zorgkosten worden bespaard, dat vind ik ook heel belangrijk. Er is voor cliënten nu meer tijd over om een gezellig praatje te maken. Ik heb echt het gevoel dat dit het gevoel van eenzaamheid vermindert!

Businesscase
Gedurende het eerste jaar zal onze pilot klant Pieter van Foreest een bijdrage betalen per afgenomen uur. Daarnaast betaalt Zorgverzekeraar DSW de opleiding voor de nieuwe medewerkers. In het tweede jaar verwachten we dat de (zorg)organisaties die al vanaf het eerste moment betrokken zijn bij het initiatief ook als klant aanhaken. Verder zullen we met de gemeente Delft afspraken maken over cofinanciering vanwege besparing op de uitkeringsgelden. Vanaf het eerste jaar wordt er een impactanalyse gedaan op de besparing van zorgkosten en het effect van Zorghub op de ervaren eenzaamheid. Bij een proven concept zetten we daarom ook in op een bijdrage van zorgverzekeraars en de WMO. Na de eerste twee jaar richten we ons ook op particulieren die een zorgabonnement afnemen.

Marketing: nieuw merk neerzetten
Zorghub is neergezet als nieuw merk om het vernieuwende en inclusieve karakter en de samenwerking naar voren te laten komen. De initiatiefnemers van Zorghub genieten een grote lokale bekendheid. We willen in het opbouwen van de merkbekendheid en de positionering gebruik maken van de ondersteunende organisaties. Zij komen terug in de diverse communicatiemiddelen. Hun communicatiekanalen en daarmee beïnvloedingssfeer worden optimaal benut.

Landelijke opschaalbaarheid
Als Zorghub goed loopt bij meerdere (zorg)organisaties, is het ook mogelijk om landelijk verder op te schalen. Door alle fasen heen zal kennis gedeeld worden met andere gemeenten, bijvoorbeeld door middel van werkbezoeken of white papers. De app kan gebruikt worden, evenals het merk en de opgezette campagnes. De effectmeting kan ook in andere gemeenten gebruikt worden om het gesprek aan te gaan over de gerealiseerde maatschappelijke baten. De projectmanager van Zorghub zal beschikbaar worden gesteld om het concept uit te kunnen rollen in andere gemeenten. Alle ervaring die wij de eerste twee jaren hebben opgedaan kan daarmee zo goed mogelijk worden gedeeld. Hierdoor kan de implementatie in een andere gemeente mogelijk sneller gaan en nog meer impact worden gemaakt.

Downloads